Eva Malevanskaya, FLOWERS FOR MY MOM, 11×14

Eva Malevanskaya, “Flowers For My Mom”, acrylics, paper,11×14

Leave a Reply